Solární absorbéry

Solární absorbéry – Solární panely

Ve spolupráci s Fakultou strojního inženýrství VUT Brno a Ústavem přístrojové techniky AV ČR se podílíme na vývoji solárních termických kolektorů na ohřev TUV. Tyto kolektory (solární absorbéry neboli solární panely) mají zcela novou konstrukci a technologii výroby. V komerčních kolektorech je teplo odváděno trubkovým registrem upevněným na zadní straně absorpční desky, kde nutně vznikají tepelné ztráty vedením tepla z absorpční desky přes lineární dotyk do trubek.

Vyvíjený typ se vyznačuje poduškovou konstrukcí, kde teplosměnná kapalina proudí v meandrovém systému celou plochou absorpční desky. Díky této konstrukci se významně sníží tepelné ztráty při přestupu absorbovaného tepla do kapaliny. Také hydraulický odpor a tedy i tlaková ztráta absorbéru jsou nižší. Technologický postup výroby je již patentově chráněn.

AQUAdem, s.r.o., Tovární 793/1, 634 00 Brno-Chrlice

+420 545 229 775

info@aquadem.cz